Privacyverklaring

U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het adres: godefrooij@scheidingshuys.com

Annulering
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

Inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens
We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Recht tot herroepen
U kunt uw autorisatie voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens herroepen. Stuur hiertoe een e-mail naar het adres: godefrooij@scheidingshuys.com

Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor hetn verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging
Het ScheidingsHuys, mr. Monique Godefrooij gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Beheer
De website www.scheidingshuys-godefrooij.nl staat onder beheer van M. Godefrooij.

Indienen klacht Autoriteit Persoonsgegevens
De bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij M. Godefrooij. De contactgegevens zijn: godefrooij@scheidingshuys.com en tel. 06 44369006.