Pensioen

Wat gebeurt er met uw pensioen na de echtscheiding?

Na de echtscheiding heeft u in principe recht op het ouderdomspensioen van uw ex-partner. U heeft recht op op de helft van zijn pensioen dat hij heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregisteerd partnerschap en hij heeft recht op de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het kan zijn zijn dat u iets anders heeft afgesproken in uw huwelijkse voorwaarden. U kunt bij echtscheiding een andere verdeling afspreken of besluiten niet te verdelen, maar dat kan fiscale gevolgen hebben.

Bijzonder partnerpensioen

Of u ook recht heeft op het bijzonder partnerpensioen (de nabestaandenuitkering die u ontvangt als uw ex-partner is overleden) kan voor u worden uitgezocht.