Echtscheidingsprocedure

Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure?

De echtscheidingsprocedure start met het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. Hiervoor is nodig dat jullie het in de eerste fase van het traject eens zijn geworden over alle onderwerpen rondom jullie kinderen, jullie bezittingen, schulden, alimentatie, pensioenen en andere zaken die van belang zijn. Jullie afspraken hierover heb ik vastgelegd in een convenant (overeenkomst) en een ouderschapsplan. Na de ondertekening worden deze stukken in de tweede fase van het begeleidingstraject naar de advocaat gestuurd. De advocaat stuurt de stukken samen met het verzoekschrift naar de rechtbank, hiermee start de echtscheidingsprocedure.

De procedure bij de rechtbank

Nu jullie het samen eens zijn geworden en er een gezamenlijk verzoek is ingediend, vindt geen zitting plaats bij de rechtbank, maar zal deze procedure in principe geheel schriftelijk worden afgewikkeld. De rechtbank doet in de regel binnen 2-3 weken uitspraak. Daarna wordt de echtscheidingsbeschikking naar jullie toegestuurd, samen met de akte van berusting. Na jullie ondertekening van de akte van berusting zorgt onze advocaat ervoor dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Hiermee is de echtscheiding een feit.

Geïnteresseerd?

Zet nu de eerste stap en neem contact op met mr. Monique Godefrooij voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.