Alimentatie

Partneralimentatie

Partneralimentatie is een financiële bijdrage van de één in het levensonderhoud van de ander. Partneralimentatie vloeit voort uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap en wordt op een andere manier berekend dan kinderalimentatie. De maximale duur van de verplichting om partneralimentatie te betalen is in beginsel 12 jaar, te rekenen vanaf het moment van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd. Jullie kunnen ook besluiten om over en weer af te zien van partneralimentatie of een kortere termijn dan 12 jaar afspreken.

Kinderalimentatie

De verzorgende en/of minstverdienende ouder kan de andere ouder een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen vragen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding.

Draagkracht

Alimentatie hoeft niet betaald te worden als de alimentatieplichtige geen draagkracht heeft. Om te bepalen of er draagkracht is, dient er een draagkrachtberekening gemaakt te worden. Deze wordt gemaakt aan de hand van de zogenaamde ‘Tremanormen’. Dit zijn normen die de rechters in de afgelopen jaren hebben opgesteld.

Alimentatieberekeningen maken onderdeel uit van de begeleiding die ik jullie bied.